Veidi rohkem Projektori tüübist

Projektoreid on hinnanguliselt 21% inimestest. Human Designiga igapäevaselt tegeldes tundub neid küll palju rohkem olevat, sest nemad on huvitatud enda disainist ja energiavarudest rohkem kui teised. Ja seda arusaadavatel põhjustel – nende energiavarud on piiratud ja vajavad taastumiseks aega ja ruumi.  Kui Manifestorid – Generaatorid on ise-tegutsejad, siis Projektor on tihti vaatleja, kes ootab enda kutsumist või kaasamist.

Projektorid on Human Designis ainus tüüp, mis jaguneb omakorda alatüüpideks. Kõigil neil jäävad peamised jooned samaks, kuid neil on tegutsemiseks käsutada erinevad ressursid. Ja see  paneb nad hoopis erinevalt käituma. Kõiki neid tüüpe saab Human Designi süsteemi tundmine palju aidata kohe esimeste sammudega.

  1. Mentaalne Projektor – 2 või 3 kõige ülemistest energiakeskust on defineeritud, teised kõik avatud.
  2. Klassikaline Projektor – ükski mootorikeskustest ei ole defineeritud, Autoriteedikeskuseks saab olla kas Põrn või G-keskus (Identiteet)
  3. Energiaga  e. Laetud Projektor – defineeritud on üks või mitu mootorikeskustest (Juur, Süda, Emotsioonid), kuid need pole otse ühendatud Kurguga. Sakraalkeskus ei ole defineeritud.

Mentaalsed Projektorid on suured mõtlejad. Nende energia asub kõik peas ja nad on võimelised läbi töötama tohutul hulgal infot suhteliselt kerge vaevaga. Et õppimine on neile lihtne, siis on oht jäädagi igaveseks õpilaseks. Selles pole midagi halba, kui see ei muutu sõltuvuseks ja ei piirdu uute  teadmiste omandamise õhinaga, vaid jätab aega ka kõige selle rakendamiseks. Sellise ande omamisega kaasneb tavaliselt ka soov ja vastutus jagada ja õpetada oma teadmisi edasi.

Nende teekond selles elus kulgeb teadmistest tarkuseni. Selleni jõudmine tähendab arusaamise kinnistumist, mis baseerub kogu info ja teadmiste sügaval tasandil läbitunnetamisel. Kuna kõik Kurgust allpool paiknevad energiakeskused on avatud, siis on nad väga läbinägelikud ja vastuvõtlikud teiste inimeste energiale oma keskkonnas. Nad võtavad teadlikult oma meelest teavet ja saavad oma avatud keskuste läbi niipalju infot, et ei hooma ise, kust see tuleb ja kuidas mõjutab nende arusaamu.

 Mentaalsed Projektorid on ainus grupp, kellel puudub sisemine Autoriteet e otsustuskoht. Ja seepärast on nad disainitud kasutama oma suure mahuga aju võimeid info töötlemiseks, kui on vaja midagi otsustada. Siiski ei peaks ühtki otsust keegi kunagi vastu võtma vaid oma Meelekeskusega. Kui kehast vastust ei tule, siis on soovitav kaasata ja hinnata ka teiste seisukohti.

 Kui olete ise või tunnete mõnda mentaalset Projektorit, siis teadke, et nad on väga tähelepanelikud ja ärksa vaimuga. Nad on disainitud selles elus edu saavutama läbi oma võimekuse jõuda õpilase rollist kaugemale teadmiste jagaja rolli.

Klassikaline Projektor

Neil ei ole ühtki  defineeritud mootorikeskust ega Juure ja Kroonikeskuse survet, mis neid käima lükkaks või tagasi hoiaks. Seepärast saadab neid kergus, mida pole ühelgi teisel tüübil. Teistel on nende lähedal (väidetavalt)kerge olla, sest neis ei ole pidevalt survestavat energiavoogu. Kõigi oma avatud keskustega on neil uskumatu võime tajuda asju, mida on neil raske sõnadesse panna. Kombineerituna teiste energiaga ja soovidega jagada nendega oma kõige sügavamaid saladusi, saavad kõik teised saada või jääda nende seltskonnas iseendaks.  

 Neil on võimekus, kui seda soovivad, anda  kõigist tüüpidest kõige vähem hinnanguid. Ja paradoksaalsel kombel on neil samal ajal kuues meel teadmisega, kes neid toidab ja kes neid kurnab. See meel teenib neid hästi ja teda tasub kuulata. Kuigi mõni võiks arvata, et nad on laisad või passiivsed, siis annab nende energiapuudus, mis ei lase kanda tiheda päevakavaga püsivaid kohustusi, neile positsiooni ja oskuse teisi juhtida ja suunata. Kui kuulute selllesse gruppi, siis tunnetage oma võimeid ja töötage välja toimetulekumehhanism, mis on kooskõlas teie oma tugevuste ja nõrkustega. Juhendamise ja delegeerimise oskuste omandamine avab teile täiesti uue maailma.

Kuna ka mina ise kuulun sellesse gruppi, siis saan veidi täiendada, mida tähendab olla G-keskuse autoriteediga Projektor. Teooria järgi peaks  minu tüüp kuulama tähelepanelikult iseenda häält. Kui ma ajas tagasi lähen, siis tekkis mul millalgi, üsna ammu, tugev kontroll selle üle, mida ma räägin – ma ei saa kunagi teadlikult valetada kellelegi ja eelkõige iseendale. Asi pole mitte ainult hääles, et ma ei suudaks seda siis kuulata. Ma pidin ka lõpetama näiteks juuste värvimise, sest ma tundsin, et ma valetan endale, kui ma peeglisse vaatan.

 Olen juba mõnda aega usaldanud oma sisemist Autoriteeti, sest tegelikult on ju ka minu kontakt mu Vaimse Teejuhiga  oma sisemise hääle kuulamine. Aga kust tuleb info sellele häälele? Kuna minu Põrnakeskus, kus on keha meeled, on täielikult avatud, siis see nn kuues meel on mul valmis vastu võtma ja eristama natuke rohkem küll, kui ainult ümbritsevate inimeste meelte seisundeid ja hirme. Kogu küsimus on selle hääle usaldamises.

Minu õppimise viis käib ainult läbi oma kogemuste. See ei ole kiire viis õppida, aga ma ei saa midagi jagada teistele, mida ma pole ise omal nahal läbi tunnetanud. Ja siit jõuan jälle selleni, et ainult nii saan seda täielikult usaldada, mida edasi jagan. Vastasel juhul jääks kahtlus – kas see ikka paika peab ja …ma ei saa ju valetada. Kui ei saa või ei sobi tõtt rääkida, siis vaikin.

Energiaga  e Laetud Projektor

Kui Mentaalne Projektor on näiliselt vaid sammuke eemal Reflektori tüübist, siis Teie olete samasuguse sammukese kaugusel Manifestorist. Teil on kusagil salalaegas, millele teistel Projektoritel puudub juurdepääs. Kuid hoiduge ekslikult arvamast, et suudate kõike. Teiste juuresolekul, kes teie tööd lõpule viivad, kaldute mõtlema, et olete kõigeks võimeline.

 Te suudate väga efektiivselt kasutada neid tohutuid peidetud sisemisi energiavarusid, kui avaneb võimalus nende rakendamiseks. Kuid ilma teadlikkuseta millal aitab või millal on küllalt, võite kergesti kogeda ka läbipõlemist.

 Teil on mootor (mõnikord rohkem kui üks), mis lihtsalt seisab omal kohal ja pöörleb nagu võimas auto koos äreva juhiga punase tule taga. Kui keegi tunneb teie ande ära ja kutsub, süüdates teile rohelise tule, saate üle minna hoopis teisele teadlikkuse, võimekuse ja produktiivsuse käigule. Kuid see väljund nõuab enne pikka laadimist.

Nagu öeldud on Laetud Projektoritel vähemalt üks aktiivne mootorikeskus. Kui neil on aktiivne Emotsioonide keskus e. Solar Plexus, siis on tegemist Emotsioonide Autoriteediga Projektoriga, kellelt edukas tegutsemine eeldab tohutut kannatlikkuse õppimist. Lisaks sellele, et iga Projektor peab enne tegutsemist ootama kutset, peab Emotsionaalne Projektor  otsustamiseks tabama ära oma emotsioonide lained ja ootama nende vaibumist või tabama ära õige hetke nende keskpunktis olles.

Projektori jaoks on normaalne öelda ei inimesele, kes ei oska teid hinnata ega tunne teid. Või sellele, kes loobib vihjeid asjadest, mida tuleks teha … lootuses, et võtate need enda kanda.

 See ei ole teie rida. On väga aktsepteeritav öelda EI , sest teil on vaja aega akude laadimiseks. Kasutage seda oma tohutut energiat … enda jaoks!

Proovige ja vaadake! Ehk juba järgmine kord, kui teid kutsutakse teie jaoks õigesse tegevusse,  saate tõeliselt endast kõik rõõmuga anda nii, et teie energia kahanemise asemel kasvama hakkab.