Ülevaade disainikaardist

Üldine info disainikaardist sisaldab inimese Elu Teema, tüübi ja profiili kirjeldust(7-8 lk) ja üldisi näpunäiteid, kuidas kaarti lugeda.

Mis praktilist kasu selline info annab? Teades oma tüüpi ja profiili saad sa hinnata oma seniseid reaktsioone ja käitumist palju objektiivsemalt. Me kõik vajame iseenda määratlemiseks mingit taustsüsteemi ja saame hakata end võrdlema selle inimesega, kelleks me ise oleme sündinud. Seni oleme pidanud võrdlema teistega, kellel on hoopis teised teemad elus tähtsad ja kes on varustatud siia sündides hoopis teistsuguse energiaga. Me näeme ka ära missugune energia on meil endal püsivalt olemas ja millised keskused võtavad vastu energiat teistelt. Sellest sõltub näiteks:

Kuidas me kannatame ravimeid ja vaktsiine või oleme juba lapsena nende suhtes tundlikud?

Kuidas tuleme toime stressiga?

Kuipalju on meil tahtejõudu?

… jne.

Disaini ülevaadet võib tellida nii endale kui teisele inimesele (lähedastele, lastele)