Human Design

Human Design on meie maist ja vaimset eksistentsi kirjeldav süsteem, mis ühendab mentaalkeha ja füüsilise keha. See näitab ära meie andekused ja nõrgad kohad. Samuti võimaldab leida blokeeringud ja nende põhjused mistahes tasandil.

Süsteem põhineb loogikal ja mehaanikal, sidudes kokku iidsed teadmised tänapäeva tehnoloogia ja geneetikaga. Inimese energeetilist struktuuri kirjeldavad energiakeskused sarnanevad India jooga tšakrate süsteemile. Energia liikumise kirjeldus sarnaneb Kabbalast tuntud elupuuga. Keskusi ühendavad 36 kanalit, mille otstes on 64 väravat. Sama arv heksagramme on kirjeldatud ka Hiina iidses muutuste raamatus I Ching, kus heksagrammi/värava iseloomu määrab sellesse sektorisse liikunud planeedi positsioon inimese sünnimomendil. Neutriinode voog universumis – mida kirjeldab kvantmehaanika – prindib sel hetkel meie DNA-le mustri – nii aktiveerub unikaalne koodonite kombinatsioon kogu eluks. Geneetikas on DNA molekulides geneetilist koodi kandvatel koodonitel samuti 64-ne jaotus.

Arenev tehnoloogia on võimaldanud kõik need osad koondada ühtseks mitmekihiliseks loetavaks pildiks. Kogu eksistents Universumis on energeetiliselt omavahelises vastasmõjus. Igal inimesel on unikaalne disain ja oma roll nii ühiskonnas kui Universumis.

Ei ole olemas head ega halba disaini, häid ega halbu profiile, edukaid ega piiratud energiamustreid. Oma disaini järgi elamine pakub sulle kõike, mida vajad.

Elu pakub meile alati valikuid ja see on meie otsus, kas ujume vastuvoolu või pärivoolu, kas purjetame vastutuult või pärituult.

Tänu oma mitmekihilisele struktuurile võimaldab Human Design meil leida vastuseid küsimustele nii füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel kui spirituaalsel tasandil, mis on meie elus läbi põimunud.

Milleks meile Human Design? Mida ta mulle annab?

Kõik füüsilise kehaga toimuv saab alguse energiakehast. Human Designi kaart kirjeldab sinu energiakeha ja annab sulle infot, kuidas saad seda ise laadida ja kaitsta. Ka füüsilise keha probleemide põhjused peituvad energiakehas ja nend eemaldamine algab sealt.

Kas Elu Teema, mis on kaardil, on ette määratud? Kas võin ka millegi muuga tegelda?

Elu Teema annab aimu valdkonnast ja tegutsemisviisist, milles oled kõige efektiivsem. Selle teemani saad jõuda siis, kui oled iseenda ja teiste ootustest vabaks saanud ja oma disaini strateegiat ja Autoriteeti järgima hakanud. Kui keskendud millelegi muule, siis vajad lisaks välist tuge või millegi kompenseerimist. Sa tunned ise tihti ära selle „oma osa“ mingis projektis või protsessis. Kui on valik, mida juurde õppida, siis on alati mõistlikum arendada seda, milleks on sul kaasasündinud eeldused, mitte seda, milles oled nõrk ja ebakindel.

Aga kui mind tõmbab teine teema või olen omandanud eriala, mis jääb sellest minu teemast kaugele?

Meid tõmbavad olukorrad, milles vajame õppetunde ja inimesed, kes on meile õpetajaks või kellega on energeetiline võlg lahendada. Olenemata alast millega tegeled, saad keskenduda oma teemaga seotud osale või leida sellega seotud tee.