Human Design

Milleks meile Human Design? Mida ta mulle annab?

Kõik füüsilise kehaga toimuv saab alguse energiakehast. Human Designi kaart kirjeldab sinu energiakeha ja annab sulle infot, kuidas saad seda ise laadida ja kaitsta. Ka füüsilise keha probleemide põhjused peituvad energiakehas ja nend eemaldamine algab sealt.

Human Designi kaardilt tuleb välja Elu Teema. Miks ma peaksin sellega tegelema? Kas võin ka millegi muuga tegelda?

Elu Teemat teades saad valida endale tegevused, milles oled kõige efektiivsem. Kui keskendud millelegi muule, siis vajad lisaks välist tuge või millegi kompenseerimist. Sa tunned ise tihti ära selle „oma osa“ mingis projektis või protsessis. Kui on valik, mida juurde õppida, siis on alati mõistlikum arendada seda, milleks on sul kaasasündinud eeldused, mitte seda, milles oled nõrk ja võid jõuda kuidagi keskpärasele tasemele. See on energia raiskamine.

Aga kui mind tõmbab teine teema või olen omandanud eriala, mis jääb sellest minu teemast kaugele?

Meid tõmbavad olukorrad, milles vajame õppetunde ja inimesed, kes on meile õpetajaks või kellega on energeetiline võlg lahendada. Olenemata alast millega tegeled, saad keskenduda oma teemaga seotud osale või leida sellega seotud tee.

Human Design on meie maist ja vaimset eksistentsi kirjeldav süsteem, mis ühendab mentaalkeha ja füüsilise keha. See näitab ära meie andekused ja nõrgad kohad. Samuti võimaldab leida blokeeringud ja nende põhjused mistahes tasandil.

Süsteem põhineb loogikal ja mehaanikal, sidudes kokku iidsed teadmised tänapäeva tehnoloogia ja geneetikaga. Inimese energeetilist struktuuri kirjeldavad energiakeskused sarnanevad India jooga tšakrate süsteemile. Energia liikumise kirjeldus sarnaneb Kabbalast tuntud elupuuga. Keskusi ühendavad 36 kanalit, mille otstes on 64 väravat. Sama arv heksagramme on kirjeldatud ka Hiina iidses muutuste raamatus I Ching, mille järgi heksagrammi/värava iseloomu määrab sellesse sektorisse liikunud planeedi positsioon inimese sünnimomendil. Neutriinode voog universumis – mida kirjeldab kvantmehaanika – prindib sel hetkel meie DNA-le mustri – nii aktiveerub unikaalne koodonite kombinatsioon, mis ei muutu kogu elu jooksul. Geneetikas on DNA molekulides geneetilist koodi kandvatel koodonitel samuti 64-ne jaotus.

Arenev tehnoloogia on võimaldanud kõik need osad koondada ühtseks mitmekihiliseks loetavaks pildiks. Kogu eksistents Universumis on omavahelises vastasmõjus energeetiliselt. Igal inimesel on unikaalne disain ja oma roll nii ühiskonnas kui Universumis.

Ei ole olemas head ega halba disaini, häid ega halbu profiile, edukaid ega saamatuid energiamustreid. Oma disaini järgi elamine pakub sulle kõike, mida vajad.

Elu pakub meile alati valikuid ja see on meie otsus, kas ujume vastuvoolu või pärivoolu, kas purjetame vastutuult või pärituult.

Tänu oma mitmekihilisele struktuurile võimaldab Human Design meil leida vastuseid küsimustele nii füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel kui spirituaalsel tasandil, mis on meie elus läbi põimunud.